Service-Image

EPL (EoMPLS, EoSDH, EoDWDM)

EPL (Ethernet Private Line) je iznajmljeni Ethernet vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko MPLS ili TDM-a. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.

Service-Image

EVPL (Metroethernet, EoMPLS, EoSDH)

EVPL (Ethernet Virtual Private Line) je iznajmljeni Ethernet vod tačka – tačka realizovan kroz poseban VLAN. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko Metroetherneta, MPLS ili TDM-a.

Service-Image

VPLS (Metroethernet, EoMPLS, EoSDH)

VPLS (Virtual Private LAN Service) je iznajmljeni Ethernet LAN servis, koji može biti realizovan kao tačka – više tačaka ili više tačaka – više tačaka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko Metroetherneta, MPLS ili TDM-a.