Service-Image

VPOP rešenja

VPOP – Virtual Point Of Presence je servis koji omogućava korišćenje telekomunikacione opreme SAT-TRAKT-a u cilju realizacije servisa korisnika. Ova usluga podrazumeva i prvi nivo održavanja i „remote hand“ servis koji SAT-TRAKT pruža korisnicima ove usluge.

Service-Image

Kolokacije (rack and server housing)

Rack housing je servis iznajmljivanja rack ormana ili smeštaja korisničkih rack-ova u SAT-TRAKT-ove data centre. Server housing je servis iznajmljivanja SAT-TRAKT-ovih servera ili smeštaja korisničkih servera u rack ormane SAT-TRAKT-ovih data centara.

Service-Image

Hosting servisi

Servis koji omogućava smeštanje korisničkog sadržaja na korisnički websajt, otvaranje mail naloga, registracija internet domena i poddomena.