Service-Image

Dark fiber

Servis iznajmljivanja single modnih vlakana na trasama gde SAT-TRAKT ima svoju optičku infrastrukturu.