Service-Image

DWDM (STM-16, STM-64)

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) je iznajmljeni TDM vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko svoje mreže DWDM multiplex-era. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.