Service-Image

EPL (EoMPLS, EoSDH, EoDWDM)

EPL (Ethernet Private Line) je iznajmljeni Ethernet vod tačka – tačka. SAT-TRAKT može realizovati ovaj servis preko MPLS ili TDM-a. Garantovana je potpuna transparentnost servisa.