Service-Image

Kolokacije (rack and server housing)

Rack housing je servis iznajmljivanja rack ormana ili smeštaja korisničkih rack-ova u SAT-TRAKT-ove data centre. Server housing je servis iznajmljivanja SAT-TRAKT-ovih servera ili smeštaja korisničkih servera u rack ormane SAT-TRAKT-ovih data centara.