Service-Image

Menadžment korisničke opreme

SAT-TRAKT raspolaže sa provisioning management sistemom koji nam omogućava praćenje i upravljanje svim korisničkim uređajima, 24/7/365.