Service-Image

Opis

Pomoću Echolite CA modula pružite Vašim korisnicima, koji imaju televizore novije generacije, sa CI+ slotom, mogućnost praćenja najkvalitetnijeg digitalnog servisa, bez dodatnog Set-Top Boxa.

Download Pdf